kamerka

0 prod. 0,00 zł

Moduł powiadomienia i zdalnego sterowania ELMES GSM2

Moduł powiadomienia i zdalnego sterowania ELMES GSM2

  • zintegrowany moduł telefonii komórkowej GSM SIMCOM 300DZ
  • 4 wejścia z programowanym poziomem wysterowania: niskim (0-3V) lub wysokim (7-12V),
  • 4 wyjścia przekaźnikowe, galwanicznie separowane, typu NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zwarte),
  • tryb załączenia wyjść: monostabilny (załączenie czasowe) lub bistabilny (załączenie lub wyłączenie trwałe),
  • powiadomienie SMS i CLIP wysyłane maksymalnie do 6 numerów telefonów,
  • włącznik TAMPER sygnalizacji otwarcia obudowy modułu,
  • ograniczenie ilości komunikatów SMS w ciągu doby,
  • programowanie ustawień oraz uaktualnienie oprogramowania systemowego (firmware) modułu z poziomu komputera PC, przy zastosowaniu programu konfiguracyjnego „GSM2 Konfigurator”,
  • zakres temperatur pracy: 0 to +40ºC, praca wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
Producent :
ELMES ELECTRONIC

285,00 zł netto 350,55 zł brutto

......................