kamerka

0 prod. 0,00 zł

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU, alarm pożarowy

Nowoczesny system sygnalizacji pożaru, w skrócie SSP, SAP ma za zadanie wykryć pożar, rozpocząć alarm oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia szkód. Często SSP automatycznie powiadamia Straż Pożarną o tym fakcie. Częściami składowymi takiego systemu są: centrala, czujniki dymu, czujki temperatury, sygnalizatory, przyciski alarmowe ROP. W większych obiektach system sygnalizacji pożaru powiązany jest z drzwiami przeciwpożarowymi, które blokują dalsze rozprzestrzenianie się ognia oraz z instalacją oddymiając, otwierają drzwi i ułatwiają drogę ewakuacji. Bardziej zaawansowane centrale lokalizują ponadto źródło pożaru oraz drukują plan budynku, dzięki czemu reakcja ratownicza jest szybsza i skuteczniejsza. Wszystkie elementy składowe Systemu Sygnalizacji Pożaru muszą posiadać aktualne atesty, a po ich zamontowaniu obowiązkowy jest odbiór przez odpowiedniego inspektora Straży Pożarnej.

Dialer cyfrowo głosowy INIM SmartLoop/PSTN

Dialer cyfrowo głosowy INIM SmartLoop/PSTN

 • praca z centralami SmartLoop
 • zarządzanie i monitorowanie dwóch linii
 • obsługa protokołów raportowania (SIA, ContactID itd.)
 • 32 numery
 • 8 kanałowa pamięć audio (8 wiadomości głosowych)
Producent :
INIM

1 595,00 zł netto 1 961,85 zł brutto

Panel wyniesiony RACK SmartLetUSee/LCD-RK

Panel wyniesiony RACK SmartLetUSee/LCD-RK

 • obsługa systemu sygnalizacji pożaru
 • montaż w szafie RACK 19"
 • współpraca z centralami:
  • konwencjonalnymi INIM
  • adresowalnymi INIM
 • klasa szczelności: IP30
 • zasięg do 1km
 • rozmiar: 5U
 • temperatura pracy: -5°C ~ 40°C
Producent :
INIM

1 599,00 zł netto 1 966,77 zł brutto

Moduł rozszerzeń INIM SmartLoop/2L

Moduł rozszerzeń INIM SmartLoop/2L

 • dwie pętle w technologii OpenLoop
 • współpraca z centralami: 
  • SmartLoop/2080P
  • SmartLoop/2080G
  • SmartLoop/2080P-G
 • możliwość programowania
Producent :
INIM

1 599,00 zł netto 1 966,77 zł brutto

Drukarka termiczna INIM SmartLoop/PRN

Drukarka termiczna INIM SmartLoop/PRN

 • współpraca z centralami: 
  • SmartLoop1010/P
  • SmartLoop2080/P
  • SmartLoop2080/P-G
 • montaż: na panelu przednim centrali
 • szerokość rolki papieru: 82mm
 • wydruk:
  • zdarzeń w czasie rzeczywistym
  • raport całej pętli
  • funkcjonalności detektorów
 • przewód podłączeniowy w zestawie
Producent :
INIM

1 990,00 zł netto 2 447,70 zł brutto

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLight/S

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLight/S

 • linie dozorowane: 1
 • ilość urządzeń na linii: 64
 • strefy dozorowane: 16
 • wyjścia alarmowe: 1 (NAC)
 • współpraca z panelami wyniesionymi
 • interfejsy: RS485, RS232
 • samo-wprowadzanie, samo-adresowanie
 • technologie: OpenLoop, Versa++, LoopMap
 • dodatkowe wyjścia:
  • aktywacji dialera: 1
  • usterki: 1 (nadzorowane)
  • usterki bezpotencjałowe: 1
  • zasilające: 1
 • klawisze szybkiego dostępu (wycisz, reset, ewakuacja, weryfikacja)
Producent :
INIM

2 189,00 zł netto 2 692,47 zł brutto

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLight/G

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLight/G

 • linie dozorowane: 1
 • ilość urządzeń na linii: 240
 • strefy dozorowane: 30
 • wyjścia alarmowe: 1 (NAC)
 • współpraca z panelami wyniesionymi
 • interfejsy: RS485, RS232
 • samo-wprowadzanie, samo-adresowanie
 • technologie: OpenLoop, Versa++, LoopMap
 • dodatkowe wyjścia:
  • aktywacji dialera: 1
  • usterki: 1 (nadzorowane)
  • usterki bezpotencjałowe: 1
  • zasilające: 1
 • klawisze szybkiego dostępu (wycisz, reset, ewakuacja, weryfikacja)
Producent :
INIM

2 659,00 zł netto 3 270,57 zł brutto

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop1010/G

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop1010/G

 • linie dozorowane: 1
 • ilość urządzeń na linii: 240
 • wyjścia alarmowe: 1 (NAC)
 • interfejsy: RS485, RS232, USB
 • samo-wprowadzanie, samo-adresowanie
 • pojemność bufora zdarzeń: 2000
 • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLAN
 • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET) 
 • dodatkowe wyjścia:
  • ogólnego przeznaczenia: 3 (NAC)
  • usterki: 1 (nadzorowane)
  • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
  • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
  • 24V resetowalne
 • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
Producent :
INIM

3 839,00 zł netto 4 721,97 zł brutto

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop1010/P

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop1010/P

 • linie dozorowane: 1
 • ilość urządzeń na linii: 240
 • wyjścia alarmowe: 1 (NAC)
 • interfejsy: RS485, RS232, USB
 • samo-wprowadzanie, samo-adresowanie
 • tablica synoptyczna 48 diod
 • pojemność bufora zdarzeń: 2000
 • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLAN
 • możliwość rozbudowy o drukarkę SmartLoop/PRN
 • architektura HorNet token-ring
 • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET) 
 • obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54 
 • dodatkowe wyjścia:
  • ogólnego przeznaczenia: 3 (NAC)
  • usterki: 1 (nadzorowane)
  • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
  • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
  • 24V resetowalne
 • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
Producent :
INIM

5 279,00 zł netto 6 493,17 zł brutto

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop2080/G

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop2080/G

 • linie dozorowane: 2 (możliwa rozbudowa do 8)
 • ilość urządzeń na linii: 240
 • wyjścia alarmowe: 1 (NAC)
 • interfejsy: RS485, RS232, USB
 • samo-wprowadzanie, samo-adresowanie
 • pojemność bufora zdarzeń: 2000
 • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLoop/2L, SmartLAN
 • architektura HorNet token-ring
 • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET) 
 • obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54 
 • dodatkowe wyjścia:
  • ogólnego przeznaczenia: 3 (NAC)
  • usterki: 1 (nadzorowane)
  • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
  • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
  • 24V resetowalne
 • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
Producent :
INIM

5 299,00 zł netto 6 517,77 zł brutto

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop2080/P-G

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop2080/P-G

 • linie dozorowane: 2 (możliwa rozbudowa do 8)
 • ilość urządzeń na linii: 240
 • wyjścia alarmowe: 1 (NAC)
 • współpraca z panelami wyniesionymi
 • interfejsy: RS485, RS232, USB
 • samo-wprowadzanie, samo-adresowanie
 • pojemność bufora zdarzeń: 2000
 • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLoop/2L, SmartLAN
 • możliwość rozbudowy o drukarkę SmartLoop/PRN
 • architektura HorNet token-ring
 • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET)
 • obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54
 • dodatkowe wyjścia:
  • ogólnego przeznaczenia: 3 (NAC)
  • usterki: 1 (nadzorowane)
  • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
  • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
  • 24V resetowalne
 • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
Producent :
INIM

5 449,00 zł netto 6 702,27 zł brutto

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop2080/P

Centrala sygnalizacji pożarowej INIM SmartLoop2080/P

 • linie dozorowane: 2 (możliwa rozbudowa do 8)
 • ilość urządzeń na linii: 240
 • wyjścia alarmowe: 1 (NAC)
 • interfejsy: RS485, RS232, USB
 • samo-wprowadzanie, samo-adresowanie
 • pojemność bufora zdarzeń: 2000
 • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLoop/2L, SmartLAN
 • możliwość rozbudowy o drukarkę SmartLoop/PRN
 • architektura HorNet token-ring
 • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET) 
 • obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54 
 • dodatkowe wyjścia:
  • ogólnego przeznaczenia: 3 (NAC)
  • usterki: 1 (nadzorowane)
  • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
  • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
  • 24V resetowalne
 • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
Producent :
INIM

6 599,00 zł netto 8 116,77 zł brutto

......................