kamerka

0 prod. 0,00 zł

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU, alarm pożarowy

Nowoczesny system sygnalizacji pożaru, w skrócie SSP, SAP ma za zadanie wykryć pożar, rozpocząć alarm oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia szkód. Często SSP automatycznie powiadamia Straż Pożarną o tym fakcie. Częściami składowymi takiego systemu są: centrala, czujniki dymu, czujki temperatury, sygnalizatory, przyciski alarmowe ROP. W większych obiektach system sygnalizacji pożaru powiązany jest z drzwiami przeciwpożarowymi, które blokują dalsze rozprzestrzenianie się ognia oraz z instalacją oddymiając, otwierają drzwi i ułatwiają drogę ewakuacji. Bardziej zaawansowane centrale lokalizują ponadto źródło pożaru oraz drukują plan budynku, dzięki czemu reakcja ratownicza jest szybsza i skuteczniejsza. Wszystkie elementy składowe Systemu Sygnalizacji Pożaru muszą posiadać aktualne atesty, a po ich zamontowaniu obowiązkowy jest odbiór przez odpowiedniego inspektora Straży Pożarnej.

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-3,2A-1

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-3,2A-1

 • Praca buforowa z dwoma źródłami(główne i rezerwowe) zasilania napięcia stałego 24VDC
 • Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10
 • Sygnalizacja LED oraz przekaźnikowa stanów pracy oraz stanów alarmowych
 • Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznego/użytkownika
 • Dwa niezależne obwody ładowania akumulatorów
 • Dwa wyjścia bezpiecznikowane
 • Uniwersalna skrzynka na akumulatory 2 x 12V/18Ah lub 2 x 12V/24Ah
Producent :

739,00 zł netto 908,97 zł brutto

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-3,2A-2

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-3,2A-2

 • Praca buforowa z dwoma źródłami(główne i rezerwowe) zasilania napięcia stałego 24VDC
 • Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10
 • Sygnalizacja LED oraz przekaźnikowa stanów pracy oraz stanów alarmowych
 • Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznego/użytkownika
 • Dwa niezależne obwody ładowania akumulatorów
 • Dwa wyjścia bezpiecznikowane
 • Uniwersalna skrzynka na akumulatory 2 x 12V/18Ah lub 2 x 12V/24Ah
Producent :

749,00 zł netto 921,27 zł brutto

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-4,5A-1

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-4,5A-1

 • Praca buforowa z dwoma źródłami(główne i rezerwowe) zasilania napięcia stałego 24VDC
 • Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10
 • Sygnalizacja LED oraz przekaźnikowa stanów pracy oraz stanów alarmowych
 • Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznego/użytkownika
 • Dwa niezależne obwody ładowania akumulatorów
 • Dwa wyjścia bezpiecznikowane
 • Uniwersalna skrzynka na akumulatory 2 x 12V/18Ah lub 2 x 12V/24Ah
Producent :

759,00 zł netto 933,57 zł brutto

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-4,5A-2

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-4,5A-2

 • Praca buforowa z dwoma źródłami(główne i rezerwowe) zasilania napięcia stałego 24VDC
 • Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10
 • Sygnalizacja LED oraz przekaźnikowa stanów pracy oraz stanów alarmowych
 • Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznego/użytkownika
 • Dwa niezależne obwody ładowania akumulatorów
 • Dwa wyjścia bezpiecznikowane
 • Uniwersalna skrzynka na akumulatory 2 x 12V/18Ah lub 2 x 12V/24Ah
Producent :

769,00 zł netto 945,87 zł brutto

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-6,5A-1

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-6,5A-1

 • Praca buforowa z dwoma źródłami(główne i rezerwowe) zasilania napięcia stałego 24VDC
 • Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10
 • Sygnalizacja LED oraz przekaźnikowa stanów pracy oraz stanów alarmowych
 • Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznego/użytkownika
 • Dwa niezależne obwody ładowania akumulatorów
 • Dwa wyjścia bezpiecznikowane
 • Uniwersalna skrzynka na akumulatory 2 x 12V/18Ah lub 2 x 12V/24Ah
Producent :

809,00 zł netto 995,07 zł brutto

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-6,5A-2

Zasilacz do systemów ppoż MWPOWER ZP135-6,5A-2

 • Praca buforowa z dwoma źródłami(główne i rezerwowe) zasilania napięcia stałego 24VDC
 • Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10
 • Sygnalizacja LED oraz przekaźnikowa stanów pracy oraz stanów alarmowych
 • Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznego/użytkownika
 • Dwa niezależne obwody ładowania akumulatorów
 • Dwa wyjścia bezpiecznikowane
 • Uniwersalna skrzynka na akumulatory 2 x 12V/18Ah lub 2 x 12V/24Ah
Producent :

819,00 zł netto 1 007,37 zł brutto

......................